XPT – TEHNOLOGIJA POVEĆANE ZAŠTITE                                        

POVEĆANA ZAŠTITA OD PRAŠINE I ISTICANJA
Za upotrebu na otvorenom ili u prljavim sredinama, zaštita od prašine i od vode koja kaplje je povećana u poređenju sa
postojećim modelom.

      

Slika 1:
Kada je zid pripremljen za ventilaciju, voda i prašina ne mogu
lako da uđu.
     Slika 2:
Čak i da voda ulazi, biće zaustavljena uz pomoć gumenih
zaptivki. Pored toga, voda koja ulazi ističe napolje.