Upoređivanje: 0
Najviše 4 proizvoda
Prikazani rezultati: 
Upoređivanje: 0
Najviše 4 proizvoda
LD030P - Laser za merenje rastojanja
Raspon merenja
0,2 - 30 m
Klasa lasera
II 
Klasa zaštite (IP)
IP54 
Tip lasera
635 nm
LD050P - Laser za merenje rastojanja
Raspon merenja
0,05 - 50 m
Klasa lasera
II 
Klasa zaštite (IP)
IP54 
Tip lasera
635 nm
LD080P - Laser za merenje rastojanja
Raspon merenja
0,05 - 80 m
Klasa lasera
II 
Klasa zaštite (IP)
IP54 
Tip lasera
635 nm
SK103PZ - Laser sa ukrštenim linijama
Raspon merenja
15 m
Klasa lasera
II 
Klasa zaštite (IP)
IP54 
Tip lasera
635 nm
SK104Z - Laser sa ukrštenim linijama
Raspon merenja
15 m
Klasa lasera
II 
Klasa zaštite (IP)
IP54 
Tip lasera
635 nm
SK105DZ - Laser sa ukrštenim linijama
Napon akumulatora
12 V max
Kapacitet akumulatora
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Tip akumulatora
Li-ion 
Raspon merenja
25 m
SK105GDZ - Laser sa ukrštenim linijama
Napon akumulatora
12 V max
Kapacitet akumulatora
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Tip akumulatora
Li-ion 
Raspon merenja
35 m
SK106DZ - Laser sa ukrštenim linijama
Napon akumulatora
12 V max
Kapacitet akumulatora
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Tip akumulatora
Li-ion 
Raspon merenja
25 m
SK106GDZ - Laser sa ukrštenim linijama
Napon akumulatora
12 V max
Kapacitet akumulatora
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Tip akumulatora
Li-ion 
Raspon merenja
35 m
SK209GDZ - Laser sa ukrštenim linijama
Napon akumulatora
12 V max
Kapacitet akumulatora
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Tip akumulatora
Li-ion 
Klasa lasera
II 
SK312GDZ - Laser sa ukrštenim linijama
Napon akumulatora
12 V max
Kapacitet akumulatora
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Tip akumulatora
Li-ion 
Klasa lasera
II 
SKR200Z - Laser za linearno merenje
Raspon merenja
200 m
Klasa lasera
II 
Klasa zaštite (IP)
IP54 
Tip lasera
635 nm