ODREDBE I USLOVI 
Ova Makita d.o.o. veb stranica („Veb stranica") je u vlasništvu Makita d.o.o. („Makita") ili njenih agenata, kao i upravljanje sa njom i njeno održavanje.Molimo da pročitate ove odredbe i uslove za korišćenje („odredbe i uslovi "); korišćenje Veb stranice Makita sa Vaše strane podrazumeva vaše prihvatanje i saglasnost sa odredbama i uslovima.Makita može da menja odredbe i uslove, bez predhodne najave. Vie ste odgovorni da proverite ovu stranicu, oko najnovijih verzija odredba i uslova, kada god koristite Veb stranicu. Veb stranica može da sadrži linkove do drugih veb stranica od ovlašćenih partnera ili drugih ovlašćenih od Makite. Imajte na umu, da vaše korišćenje bilo koje od ovih veb stranca, podrazumeva vaše prihvatanje odredba i uslova, odgovarajućih veb stranica.

Zabranjeno ponašanje

Kada koristite Veb stranicu slažete se da:
 1. Ne kršite bilo kakve zakone, propise ili odluke.
 2. Ne izvršavate ili pomažete krivična dela.
 3. Se ne uključujute u akcije koje mogu da izazovu bilo kakvu nezgodu, gubitak ili oštećenje Makite ili bilo koje treće strane.
 4. Ne narušavate zakonska prava, kao što su prava na imovinu ili privatnost, niti da klevetite ugled Makite ili bilo koje treće strane.
 5. Se ne uključujete u akcije koje krše standarde javnog reda i pristojnosti.
 6. Ne skidate, koristite, distribuirate ili na bilo koji drugi način narušavate softverski program ili podatke, kao sa kompjuterskim virusima, koji su namenjeni za oštećivanje veb stranica, servera, kompjutera ili bilo koje druge imovine Makite i trećih lica.
 7. Ne koristite e-mail adresu drugog lica, sa namerom da obmanite Makitu ili bilo koju treću stranu.
 8. Ne izvodite druge aktivnosti koje će Makita da proceni da su neodgovarajuće.

Opšti uslovi
Makita ne garantuje tačnost, pravovremenost ili dostupnost sadržaja Veb stranice. Makita nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili oštećenje prilikom pristupa ili korišćenja Veb stranice. Makita ne garantuje bezbednost Veb stranice ili servera. Ni u kom slučaju Makita nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu izazvanu zbog isključivanja opreme zbog katastrofe, linijskih problema/otkaza ili održavanja; kompjuterskih virusa, oštećenih podataka ili bilo kojeg drugog sličnog softvera ili podatka; ili neovlašćenih podataka, neovlašćenih pristupa ili curenje podataka od strane trećih lica, itd. Makita može da menja i/ili da promeni sadržaj Veb stranice i da suspenduje ili da prekine uslugu preko Veb stranice, u bilo koje vreme, bez predhodne najave. Makita neće da bude odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz menjanja sadržaja i prekidanja ili zatvaranja Veb stranice, bez obzira na uzrok. Veb stranica može da obezbedi informacije o proizvodima i uslugama koje nisu dostupne u nekim regionima ili zemljama. Veb stranica nije uvek dizajnirana da obezbedi informacije za svaki region ili zemlju. Makita Grupa zadržava pravo da izvrši izmene na ovoj stranici i pravo na informisanje u svim oblicima i metodama u vezi ove stranice. Zadržavamo pravo izmene bilo koje informacije navedene na ovoj stranici. Svi podaci objavljeni na našoj stranici su isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju nikakvu odgovornost kompanije Makita doo za snabdevanje proizvoda, jer oni mogu da se razlikuju po seriji i po važećoj zakonoskoj regulativi. Slike, opisi, tehnički podaci mogu da variraju, zavisno od proizvoda . Zadržavamo pravo na štamparske greške. Fotografije proizvoda na stranici mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda.


A
utorska prava i trgovačke marke

Autorska prava na dokumente, slike i druge materijale na Veb stranici pripadaju Makiti, osim ako nije drugačije navedeno. Svi materijali na Veb stranici su zaštićeni sa zakonima o autorskim pravima i sa drugim primenljivim međunarodnim zakonima i odredbama sa Dogovorom. Osim za ličnu upotrebu i za dodatno informisanje sa Veb stranice, nije vam dozvoljeno korišćenje, kopiranje, menjanje, objavljivanje, slanje, distribuiranje, pozajmljivanje, prenošenje, prodavanje i objavljivanje bilo kog materijala sa ove Veb stranice, bez predhodne pismene dozvola od Makite. Odgovarajuće odredbe i uslovi sadržani ovde ili na drugim stranicama, ako ima drugačije, poništavaju sve druge odredbe i uslove. Softver koji je dostupan sa Veb stranice je autorsko pravo odgovarajućih vlasnika. Korišćenje takvog softvera je predmet odredbi i uslova između svakog krajnjeg korisnika i vlasnika softvera, u prilogu zakona o autorskim pravima i drugih primenljivih međunarodnih zakona i odredba sa Dogovorom. Imena kompanija, proizvoda i logotipova koja se koriste na Veb stranici su trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke Makite. Ostala imena proizvoda i kompanija koja su na Veb stranici su trgovačka imena, trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke odgovarajućih kompanija.

Povezivanje sa drugim veb stranicama

Treće veb stranice povezane na ili sa Veb stranice („Povezane stranice") su nezavisno upravljane i održavane od strane trećih lica i nisu pod kontrolom Makite. Korišćenje Povezanih stranica biće predmet odredba i uslova utvrđenih od strane operatora svake Povezane stranice. Makita ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje Povezane stranice. Ni u kom slučaju Makita neće da bude odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu izazvanu zbog pristupa ili korišćenja bilo koje Povezane stranice. Ništa sadržano na Veb stranici ne treba da se tumači kao preporuka i/ili kao prenešeni sadržaj od Makite na Povezanu stranicu kao i bilo koji proizvod i/ili usluga i/ili mera koja se nalazi na Povezanoj stranici. Ništa sadržano u ovom tekstu ne predstavlja sadržaj o partnerstvu ili sličnom odnosu između operatora Povezanih stranica i Makite.

Pov
ezivanje sa Veb stranicom

Možete da povežete bilo koju veb stranicu na Veb stranicu, ako informišete Makitu o URL povezane veb stranice i o imenu lica za kontakt. Pored toga, morate da se saglasite o sledećem:
 1. Ni u kom slučaju Makita nije odgovorna za gubitke ili štete izazvane povezivanjem veb stranice.
 2. Makita ne preuzima odgovornost niti obaveze za povezivanje sa Veb stranicom. Povezivanje sa Veb stranicom ne ukazuje na davanje bilo kakvih prava od strane Makite.
 3. URL i sadržaj Veb stranice mogu da se menjaju ili da se izbrišu, bez predhodne najave. Obaveštenje o menjanju ili brisanju sadržaja neće da bude poslato.
 4. Neće biti napravljena prelazna povezivanja.
 5. Molimo vas da se uverite da je Veb stranica predstavljena na način koji dozvoljava da treća strana jasno razume da sadržaj Veb stranice pripada Makiti, npr. da se Veb stranica ne pojavljuje u okviru druge veb stranice.
 6. Ne koristite naš logotip bez dozvole.
 7. Povezivanja veb stranica koje sadrže sledeće, biće odbivena. Veb stranica, isto tako, ne sme da se navodi u e-mail-ovima:
  • Sadržaj koji je nezakonski ili krši standarde javnog reda i pristojnosti (navodi na kriminalne, nelegalne ili anti-socijalne aktivnosti, uključujući i izraze diskriminacije)
  • Sadržaji za odrasle
  • Sadržaj koji se računa uvredljivim za Makitu, za bilo koju njenu filijalu ili za bilo koju treću stranu
 
Zaštita podataka
Kompanija Makita d.o.o. automatski sakuplja podatke za korišćenje na ovim Veb stranicama, posebno za najposećenije stranice, koliko je posetitelja dnevno posetilo ove stranice i koliko su se dugo zadržali na njima. Ovi podaci nisu uvid u lične podatke posetitelja. Kompanija Makita d.o.o. sakiplja podatke o poseti Veb stranica www.makita-see.com za ličnu upotrebu. U slučaju sakupljanja ličnih podataka, korisnik će da bude upozoren u svakom slučaju (registracija za produženje garancije, kontakt forma, registracija za e-novine) gde će da bude naveden i cilj korišćenja. Sve lične podatke kompanija Makita d.o.o. štiti u saglasnosti sa srpskim Zakonom.