Efikasan BLDC motor bez četkica

Izdržljivost uprkos dugovremenom neprekidnom radu
Sa korišćenjem BLDC motora sa malom jačinom struje, izaziva se proizvodnja toplote; povećana temperatura na površini kućišta može da se smanji čak i u teškim industrijskim aplikacijama, koje zahtevaju dugovremeno i stalno opterećenje
   
Više posla sa jednim punjenjem akumulatora
BLDC motori su efikasniji i imaju bolju proizvodnju energije i specijalno su dizajnirani da obezbede više posla sa jednim punjenjem akumulatora. Duži životni vek akumulatora smanjuje troškove akumulatorskih alata.
   
DC motor bez četkica
Ne održava se jer nema četkica. Proizvodnja energije je efikasnija od DC motora sa četkicama, jer nema gubitaka zbog trenja četkica, što omogućuje nižu struju za smanjenje proizvodnje toplote i dužeg rada sa jednim punjenjem akumulatora