AVT – Antivibracijska tehnologija
AVT tehnologija smanjuje vibracije koje se prenose od alata na telo rukovaoca. Povećano oštećenje ruku i tela je izazvano korišćenjem modernih električnih i akumulatorskih alata. Ručni alati, mehaničke mašine i teška vozila su osnovni izvori vibracija, koje mogu da budu štetne, u zavisnosti od intenziteta, učestalosti i vreme trajanja izloženosti. 
  
Kako radi AVT?
Uporedne analize o smanjenju efekata vibracija Makita alata, su jedne od najboljih na svetu. Prilikom rešavanja pitanja o vibracijama Makita AVT alata, sarađivali smo sa korisnicima naših mašina i poštovali smo njihove potrebe na radnom mestu.
  
Dve kategorije vibracija na čovekovo telo:
- WBV – Vibracije na celo telo (Whole Body Vibration)
- HAV – Dlan-Ruka vibracije (Hand-Arm Vibration)  

Obe vrste vibracija javljaju se kada je korisnik u kontaktu sa vibrirajućim uređajima, kao što su ručni alati, vozila ili objekti,  koji emituju vibracije sa različitim frekvencijama, intenzitetom i karakteristikama na telo ili na deo tela. Dugotrajna izloženost na vibracije ima štetne posledice po zdravlje, bezbednost, udobnost i kvalitet života korisnika. Da bi se smanjila izloženost na vibracije, Makita je razvio jedinstveni sistem koji značajno smanjuje efekte od mašina koje vibriraju. 
 
Glavne karakteristike AVT tehnologije:  
   
Anti-vibraciona drška
Kuglični zglob distribuira vibracije u svim pravcima. Gumeni prigušivači apsorbuju ove vibracije i smanjuju njihove uticaje na korisnika.
Anti-vibraciona bočna drška
Kada anti-vibraciona bočna drška počne da vibrira, vibracije se distribuiraju u svim pravcima, jer kuglični zglob radi kao klatno. Gumeni prigušivač između DRŠKE i OSE apsorbuje vibracije od kugličnog zgloba.
 
   
Prigušenje vibracija

AVT mehanizam menja pritisak vazduha u klipnom i u cilindričnom prostoru i „aktivno" kontrolisano pomera stabilizator suprotno od klipa. Na ovaj način eliminiše vibracije koje su izazvane od klipa. Kao dodatna mera predostrožnosti, neki od naših alata imaju drške koje apsorbuju vibracije, za efikasnije prigušenje vibracija.