OBAVEŠTENJE O PRAVEDNOJ OBRADI PODATAKA KORISNIKA

 

 1. 1.                  UVOD

Izjava o zaštiti ličnih podataka odnosi se na obradu svih ličnih podataka u kompaniji Makita d.o.o. (u daljem tekstu: kompanija) i uključuje podatke o korisnicima koji su izrazili želju za učešćem (u daljem tekstu:  korisnik).

 

Kompanija je operater za obradu ličnih podataka korisnika. U nastavku ćemo vas obavestiti o ciljevima za koje obrađujemo vaše lične informacije i pružamo druge informacije koje vas mogu interesovati. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na dostupnim kontaktnim informacijama navedenim u odeljku 12 ovog obaveštenja.

 

Ova Izjava o privatnosti primenjuje se od 25. maja 2018. Poslednja je ažurirana 22. maja 2018. Sadržaj ove zabeleške se može izmeniti u bilo kom trenutku, tako da je njena najnovija verzija uvek dostupna na našoj veb stranici www.makita.me. Ako promene u zabeleškama imaju značajan uticaj na obradu vaših ličnih podataka, obavićemo vas bez odlaganja.

 

 1. 2.                  KAKO SAKUPLJAMO LIČNE PODATKE?

Podatke obično prikupljamo iz informacija koje dajete tokom vašeg odnosa sa nama. Ovo je obično preko poslata e-pošta i druga vrsta korespondencije, obrasci i dokumenti koji se koriste u registraciji naših reklama ili vesti, informacije za registraciju koje koristite za pristup nekim od naših proizvoda ili usluga.

 

 1. 3.                  KOJE LIČNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

3. 1. Obrađujemo sledeće vrste vaših ličnih podataka:

(a)                  Vaše ime, adresu e-pošte i druge podatke o kontaktu i datum rođenja;

(b)                 Informacije o vašim proizvodima koji su registrovani kod nas;

(c)                  Detalje o vašim karakteristikama za tipove marketinških događaja ili materijala;

(d)                 Detalje o vašem pristupu našim veb stranicama (uključujući IP adresu);

(e)                 Vaše poruke, povratne informacije ili doprinose za ankete potrošača i upitnice.

 

3. 2. Možda će biti potrebno da nam obezbedite vaše lične podatke kako bi nam omogućili da upravljamo našim poslom i operacijama, da održavamo naš odnos sa vama, da bi vam ponudili naše proizvode ili usluge ili da bi poštovali naše zakonske i regulatorne obaveze. Ako ne uspete da nam dostavite svoje lične podatke, možda nećemo moći da održimo naš odnos sa vama ili nećemo moći da vam pružimo naše proizvode ili usluge.

 

 1. 4.                  KAKO KORISTIMO LIČNE PODATKE?

Grupa kompanije obrađuje vaše lične informacije kada poslujete sa nama, kada koristite naše veb stranice ili kad god sarađujete sa nama u sledeće svrhe:

(a)          da bi vam obezbedili potrebne proizvode ili usluge;

(b)          da bi odgovorili na vaše poruke ili mišljenja;

(c)          da bi upravljali garancijom vaših registrovanih proizvoda;

(d)          za marketinške aktivnosti, koje uključuju oglašavanje putem različitih komunikacionih kanala, kao što su direktna pošta, elektronska pošta, telefonski pozivi, veb stranica, društvene mreže i slično;

(e)          za marketing, koji uključuje upravljanje bazom ličnih podataka i slanje ponuda putem adresirane direktne pošte, e-pošte, telefona ili lično;

(f)           da upravlja, razvija i unapređuje snabdevanje proizvoda, uslugе, prodavnicе, IT sistemе i veb stranice;

(g)          da prati i proceni usklađenost sa zakonom i sa našim uslovima rada i standardima;

(h)          da se poštuju zakonski i regulatorni zahtevi bilo gde u svetu, uključujući izveštavanje i/ili revizije od strane nacionalnih i međunarodnih regulatornih tela;

(i)           za administrativne svrhe u vezi sigurnosti i pristupa našim veb stranicama i aplikacijama;

(j)           da bismo poštovali sudske naloge i da bi primenjivali i/ili branili naša zakonska prava;

(k)          u bilo kojem drugom legitimnom poslovnom clju;

(l)           kako je drugačije dozvoljeno ili zahtevano nekim važećim zakonom ili propisom.

 

 1. 5.                  MEĐUNARODNI TRANSFERI LIČNIH PODATAKA

Vaši lični podaci mogu se preneti u (uključujući pristupne ili skladištene) zemlju ili na teritoriju izvan Evropske ekonomske zone („EEA"), uključujući i zemlje čiji zakoni ne mogu da ponude isti nivo zaštite ličnih podataka koji se uživa u EEA. Posebno možemo podeliti vaše lične podatke sa našim grupama izvan EEA, uključujući Japan i Srbiju, Crnu Goru, Bosnu, Albaniju, Kosovo i Makedoniju. Mi ćemo osigurati da svi takvi međunarodni transferi budu predmet odgovarajućih zaštitnih meara koje zahteva GDPR. Možete dobiti kopije relevantnih sigurnosnih dokumenata tako što ćete podneti prijavu, kako je navedeno u donjem 12 odeljku. 

 

 1. 6.                  KADA MOŽEMO DA OTKRIJEMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Mi nećemo i ne prodajemo, ne iznajmljujemo ili ne trgujemo sa vašim ličnim podacima. Vaše lične podatke možemo da otkrijemo samo sledećim primaocima:

(a)                   za naše grupne kompanije;

(b)                   za treće strane koje obrađuju vaše lične podatke u naše ime (kao što su naši sistem

                         provajderi, uključujući i cloud provajdere);

(c)                    za bilo koju treću stranu koju mi imenujemo ili kojoj prenosimo neko od naših prava ili

                         obaveza;

(d)                   za svakog potencijalnog kupca, u slučaju da prodajemo bilo koji deo našeg poslovanja ili

                         imovine;

(e)                   I za bilo koju vladu, regulatornu agenciju, izvršnu vlast ili organ za razmenu ili sud, gdje je

                         to potrebno, primjenjivano zakonom ili propisom ili na njihov zahtjev.

 

 1. 7.                  KAKO ŠTITIMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Mi smo posvećeni zaštiti vaših ličnih podataka i primenićemo i održavati odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi obezbedili nivo bezbednosti, koji odgovara zaštiti vaših ličnih podataka od slučajnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, menjanja, otkrivanja ili pristupa.

 

 

 1. 8.                  KOLIKO DUGO ĆEMO ODRŽAVATI VAŠE LIČNE PODATKE

Vaše lične podatke čuvaćemo koliko je potrebno za ispunjenje cilja za koji su prikupljeni ili za usaglašavanje sa zakonskim, regulatornim ili internim pravilima.

 

 1. 9.                  KAKO SE SPROVODE VAŠA PRAVA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA?

Kao pojedinac, imate pravo da zatražite pregled vaših ličnih podataka, pod određenim uslovima, kao i njihovu ispravku i/ili brisanje. Pored toga, možete ostvariti pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka, pravo na prigovor na obradu i pravo prenosa podataka.

 

Ako želite ostvariti svoja prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem kontaktnih podataka navedenih u odeljku 12 ovog obaveštenja.

                      

 1. 10.               MOŽETE LI DA POVUČETE VAŠU SAGLASNOST?

Potem, ko ste podali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 12 te izjave.

 1. 11.               KAKO DOSTAVITI ŽALBU?

Ako želite da se žalite na ponašanje naše kompanije sa vašim ličnim podacima, možete podneti žalbu putem kontaktnih podataka navedenih u odelku 12 ovog obaveštenja.

 1. 12.               KAKO MOŽETE DA NAS KONTAKTIRATE?

Ako ste zainteresovani kako obrađujemo vaše lične podataka, prvo pročitajte ovu izjavu. Za sva pitanja, komentare, pohvale ili žalbe, molimo vas da nas kontaktirate na sledeću adresu:

-              Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

-              e-mail adresa: info@makita.si